Русе – Образцов чифлик – Червена вода – Ново село – Тетово

Превозвач: Уонда ЕООД, ЕТ ТУРАН, ЕТ КЕМИ

Цени на билети:   
Червена вода – 2,50 лв
Ново село – 3,00 лв
Тетово – 3,50 лв
От РУСЕ
Делник:   10:30; 11:45;13:15;13:45;15:00;16:20 17:00;17:10 19:00
Празник: 11:45; 16:20;19:00
От ТЕТОВО  
Делник:   6:15, 6:25; 6:64; 7:30;9:30;11:40;12:45;14:45; 15:20;
17:30
Празник: 7:30;  14:45; 17:30

ТПЛ:   Всички часове