Русе – ДЗС – Бъзън – Писанец – Ветово

Превозвач: Ветово груптранс ООД, Геокомерс ООД

Цени на билети:   
ДЗС – 1,00 лв
Бъзън – 2,30 лв
Писанец – 3,00 лв
Ветово – 3,50 лв
От РУСЕ
Делник:   7:10; 10:00; 13:30; 17:30
Събота:   10:00; 13:30; 17:30
Неделя:   10:00; 17:30
От ВЕТОВО  
Делник:   6:00; 8:45; 11:40; 15:00
Събота:    8:45; 11:40; 15:00
Неделя:   11:40; 15:00