Русе – Образцов чифлик – Червена вода – Ново село – Хотанца

Превозвач: ЕТ Туран

Цени на билети:   
Образцов чифлик – 1,50 лв
Червена вода – 2,50 лв
Ново село – 3,00 лв
Хотанца – 3,50 лв
От РУСЕ
Делник:   7:30; 12:30; 14:30; 17:40
Събота:   7:30; 12:30; 14:30; 17:40
Неделя:   12:30; 14:30; 17:40
От ХОТАНЦА  
Делник:   6:20, 8:30; 13:30; 16:30
Събота:    6:20, 8:30; 13:30; 16:30
Неделя:   8:30; 13:30; 16:30

ТПЛ:   Всички часове