Автобусни линии

 1. Русе – Сливо поле – Борисово – Стамболово – Кошарна
 2. Русе – Образцов чифлик – Червена вода – Ново село – Хотанца
 3. Русе – Червена вода – Семерджиево – Ястребово
 4. Русе – Червена вода – Ново село – Тетово – Смирненски
 5. Русе – Червена вода – Семерджиево – Ветово – Глоджево
 6. Русе – Червена вода – Семерджиево – Ветово
 7. Русе – ДЗС – Бъзън – Писанец  – Ветово
 8. Русе – ДЗС – Бъзън
 9. Русе – ДЗС – Щръклево
 10. Русе – Щръклево – Нисово
 11. Русе – ДЗС – Красен
 12. Русе – Образцов чифлик – Червена вода – Ново село – Тетово
 13. Русе – Басарбово
 14. Русе – Басарбово – Божичен – Иваново – Кошов – Табачка – Червен
 15. Русе – Мартен – Сандрово
 16. Русе – Николово
 17. Русе – Николово – Просена
 18. Русе – Николово – Долно Абланово
 19. Русе – Николово – Долно Абланово – Просена